Linna ja valla valitsemineArengukava koostamise menetlus

Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Keila linna eelarvestrateegia ja arengukava tegevuskava aastateks 2023-2026 vastuvõtmine

Keila linna eelarvestrateegia ja arengukava tegevuskava aastateks 2023-2026 vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Keila Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2026
Avaldamismärge:RT IV, 01.10.2022, 10

Keila linna eelarvestrateegia ja arengukava tegevuskava aastateks 2023-2026 vastuvõtmine

Vastu võetud 27.09.2022 nr 15
jõustumine 01.01.2023

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, § 372 lõigete 3 - 7, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 lõigete 1 ja 3 alusel.

§ 1.   Keila linna eelarvestrateegia ja arengukava tegevuskava kinnitamine

  (1) Võtta vastu Keila linna eelarvestrateegia 2023-2026 Keila linna arengukava 2035 osana vastavalt määruse lisale 1.

  (2) Võtta vastu Keila linna arengukava 2035 tegevuskava aastateks 2023-2026 vastavalt määruse lisale 2.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Keila Linnavolikogu 21.12.2021 määruse nr 15 „Keila linna arengukava 2035 ja eelarvestrateegia vastuvõtmine lisa 2 „Keila linna arengukava tegevuskava 2022-2025“ ja lisa 3 „Keila linna eelarvestrateegia 2022-2025”.

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2023.

Tanel Mõistus
Volikogu esimees

Lisa Eelarvestrateegia 2023-2026

Lisa Tegevuskava 2023-2026

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json