HaridusKool

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Saarde Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.11.2012, 1

Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 24.11.2010 nr 14

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 42 lg 5 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus kehtestab riigieelarve ja Saarde valla eelarve vahenditest eraldatud koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja korra Saarde valla üldhariduskoolides (edaspidi kool).

§ 2.   Koolilõuna toetuseks määratud eraldised ja nende kasutamine

  (1) Riigieelarvest eraldatud koolilõuna toetust kasutatakse Saarde valla koolides põhiharidust omandavate õpilaste koolilõuna kulude katmiseks, arvestades Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud koolilõuna arvestuslikku maksumust ühe õpilase kohta.

  (2) Saarde valla eelarves nähakse vajadusel ette täiendavad rahalised vahendid põhiharidust omandavate õpilaste koolilõuna maksumuse katmiseks.

  (3) Koolilõuna toidupäeva arvestusliku maksumuse kehtestab Saarde Vallavalitsus.

§ 3.   Koolilõuna toetuse vahendite kasutamise kontrollimine

  Koolilõuna toetuseks ette nähtud rahaliste vahendite kasutamist kontrollib vallavalitsus.

§ 4.   Ettepanekute tegemine

  Kooli hoolekogul ja õpilasesindusel on õigus teha kooli direktorile ettepanekuid toitlustamise paremaks korraldamiseks.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

Erli Aasamets
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json