ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Teksti suurus:

Veeseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste otsustusõiguse delegeerimine

Veeseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste otsustusõiguse delegeerimine - sisukord
  Väljaandja:Saue Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:14.09.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 11.09.2015, 28

  Vali redaktsioon:

  Eelmine...

  Hetkel kehtiv

  Veeseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste otsustusõiguse delegeerimine

  Vastu võetud 28.10.2010 nr 23
  RT IV, 01.11.2012, 52
  jõustumine 01.11.2010

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  27.08.2015RT IV, 11.09.2015, 814.09.2015

  Määrus kehtestatakse “ Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 2 alusel.

  § 1.  

    Delegeerida “Veeseadusega” kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste otsustusõigus Saue Vallavalitsusele järgmiste küsimuste osas:
   1) “Veeseaduse” § 3² lõikes 5 sätestatud vee kasutamise ja kaitse kavandamine ning korraldamine (nõusoleku andmine vee erikasutuseks, kohalikule omavalitsusele kuuluvate veekogude haldamine, veeavarii ja vee äkkreostuse tagajärgede likvideerimine, ajutiste piirangute kehtestamine avalikult kasutatavate veekogude kasutamisele, reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja kehtestamine, veekaitse meetmeprogrammides kavandatud tegevuste elluviimise korraldamine);
   2) “Veeseaduse” § 7 lõikes 4 sätestatud alustel ja tingimustel piirangute kehtestamine avalikult kasutatava veekogu või selle osa kasutamisele ja § 7 lõikes 5 sätestatud ajutise piirangu kehtestamise teate avaldamine;
   3) “Veeseaduse” § 13 lõikes 1 sätestatud joogivee kasutamise piiramine, kui seda ei jätku inimeste ning ravi- ja haridusasutuste joogi- ja toiduvalmistamisvajaduse rahuldamiseks;
   4) “Veeseaduse” § 14 lõikes 6 sätestatud joogivee kvaliteediga vee kasutamise piiramine elanike olmevajaduste rahuldamiseks erakorraliste asjaolude (loodusõnnetus, veeavarii) korral;
   5) “Veeseaduse” § 281 lõikes 6 sätestatud loa andmine töödeks, mis on vajalikud veekogu või sanitaarkaitseala enda korrashoiuks;
   6)
  [Kehtetu – RT IV, 11.09.2015, 8 - jõust. 14.09.2015]
   7)
  [Kehtetu – RT IV, 11.09.2015, 8 - jõust. 14.09.2015]
   8)
  [Kehtetu – RT IV, 11.09.2015, 8 - jõust. 14.09.2015]
   9)
  [Kehtetu – RT IV, 11.09.2015, 8 - jõust. 14.09.2015]
   10) “Veeseaduse” § 32 lõikes 2 sätestatud loa andmine veekogu ja põhjaveekihi seisukorda mõjutavatele töödele veekogul ja veekaitsevööndis.

  § 2.  

    Määrus jõustub 1. novembril 2010.