Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Teksti suurus:

Tänavanimede määramine Põhja-Tallinnas

Tänavanimede määramine Põhja-Tallinnas - sisukord
  Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:04.11.2013
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 01.11.2013, 5

  Tänavanimede määramine Põhja-Tallinnas

  Vastu võetud 23.10.2013 nr 170

  Määrus kehtestatakse kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 1, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 13 lg 1  ja lg 2 p-de 1 ja 2 ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud „Tallinna kohanimede määramise korra“ p-de 1.3.3, 2.2.2 ja 3.5 alusel ja tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 2. mai 2013 otsusega nr 72 kehtestatud „Tööstuse tn 48 kinnistu ja lähiala detailplaneeringust“.

  § 1.   Määrata Põhja-Tallinnas Kalamaja asumis Tööstuse tn 48 kinnistu ja lähiala detailplaneeringuga tekkivatele uutele tänavatele nimeks Peetri tänav, Staapli tänav ja Allveelaeva tänav ning pikendada Vesilennuki tänava kulgu vastavalt käesoleva määruse lisale.

  § 2.   Põhja-Tallinna Valitsusel tagada uute tänavasiltide paigaldamine §-s 1 nimetatud tänavate valmisehitamise ajaks.

  Edgar Savisaar
  Linnapea

  Toomas Sepp
  Linnasekretär

  Lisa   Peetri tänava, Staapli tänava, Allveelaeva tänava ja Vesilennuki tänava pikenduse skeem

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json