HaridusHuviharidus

HaridusKool

Teksti suurus:

Kehra Kunstidekooli õppetasude kinnitamine

Väljaandja:Anija Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.11.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2019
Avaldamismärge:RT IV, 11.11.2015, 7

Kehra Kunstidekooli õppetasude kinnitamine

Vastu võetud 23.10.2014 nr 33
RT IV, 01.11.2014, 3
jõustumine 01.01.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.10.2015RT IV, 11.11.2015, 514.11.2015, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.10.2015

Määrus kehtestatakse huvikooli seaduse § 21 lg 3 ja Kehra Kunstidekooli põhimääruse § 10 lg 3, lg 4 p 2 ja lg 5 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Määrusega sätestatakse õiguslik alus Kehra Kunstidekooli õppetasude määradele.

 (2) Õppetasu kuulub tasumisele õppeperioodi vältel (9 kuud) igakuiselt esitatud arve alusel.

 (3) Ühest perest Kehra Kunstidekoolis õppiv kolmas ja enam laps on vabastatud õppetasust.

 (4) Kehra Kunstidekooli direktoril on õigus õppenõukogu ettepanekul vabastada käskkirjaga õpilasi kooli õppetasust.

§ 2.  Põhikooli õppetasud

  Õppetasud põhikoolis on järgmised:
 1) põhiõppes 270 eurot õppeaastas ehk 30 eurot kuus;
 2) muusika ettevalmistusklassis 175 eurot õppeaastas (01. oktoobrist kuni 30. aprillini) ehk 25 eurot kuus;
 3) muusika ettevalmistusklassis instrumendita või ainult instrumendiga 140 eurot õppeaastas (01. oktoobrist kuni 30. aprillini) ehk 20 eurot kuus;
 4) kunsti ettevalmistusklassis 140 eurot õppeaastas (01. oktoobrist kuni 30. aprillini) ehk 20 eurot kuus;
 5) eksperimentaalklassis 140 eurot õppeaastas (01. oktoobrist kuni 30. aprillini) ehk 20 eurot kuus;
 6) programmivälise instrumendi õppe üks tund on 4 eurot.

§ 3.  Üldkultuurilise õppe õppetasud

  Õppetasud üldkultuurilises õppes on järgmised:
 1) 225 eurot õppeaastas ehk 25 eurot kuus;
 2) ainult ühe instrumendi õpe 1,5 tundi nädalas on 180 eurot õppeaastas ehk 20 eurot kuus;
 3) iga järgneva instrumendi õppe üks tund on 4 eurot.

§ 4.  Täiskasvanute õppe õppetasud

  Õppetasud täiskasvanute õppes on järgmised:
 1) instrumendi õpe üks tund (60 min) nädalas on 40 eurot kuus;
 2) instrumendi õpe üks tund (60 min) koos teooria tunniga üks tund (45 min) nädalas on 56 eurot kuus;
 3) kunstiõpe üks tund (45 min) on 4 eurot.
[RT IV, 11.11.2015, 5 - jõust. 14.11.2015, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.10.2015]

§ 5.  Laulustuudio õppetasu

  Laulustuudio õppetasu on 120 eurot õppeaastas (01. oktoobrist kuni 31. maini) ehk 15 eurot kuus.

§ 6.  Määruse rakendamine

 (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

 (2) Määrus jõustub 01.01.2015.