Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Rapla valla eelarvestrateegia 2019–2022 vastuvõtmine

Rapla valla eelarvestrateegia 2019–2022 vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Rapla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.11.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
Avaldamismärge:RT IV, 01.11.2018, 23

Rapla valla eelarvestrateegia 2019–2022 vastuvõtmine

Vastu võetud 25.10.2018 nr 42

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, § 372 lõigete 4 ja 7 ning Rapla Vallavolikogu 22. veebruari 2018. a määrus nr 12 “Rapla valla finantsjuhtimise kord“ § 3 lõike 8 alusel.

§ 1.   Eelarvestrateegia vastuvõtmine

  Rapla valla eelarvestrateegia 2019–2022 võetakse vastu vastavalt määruse lisale.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Rene Kokk
Volikogu esimees

Lisa Rapla valla eealrvestrateegia 2019 - 2022

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json