Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Otepää valla eelarvestrateegia aastateks 2020 - 2023

Väljaandja:Otepää Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 01.11.2019, 1

Otepää valla eelarvestrateegia aastateks 2020 - 2023

Vastu võetud 24.10.2019 nr 18
jõustumine 01.01.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, § 372 lõike 7 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 alusel.

§ 1.   Otepää valla eelarvestrateegia aastateks 2020 – 2023 vastuvõtmine

  Otepää valla eelarvestrateegia aastateks 2020 – 2023 võetakse vastu vastavalt lisale.

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Otepää Vallavolikogu 20. detsembri 2018. a määrus nr 18 „Otepää valla eelarvestrateegia aastateks 2019 - 2022“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2020. a.

Jaanus Barkala
Volikogu esimees

Lisa Eelarvestrateegia aastateks 2020-2023

/otsingu_soovitused.json