Teksti suurus:

Haapsalu Linnavolikogu 03.06.2019.a määruse nr 45 „Haapsalu linna jäätmehoolduseeskiri“ muutmine

Väljaandja:Haapsalu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.11.2019
Avaldamismärge:RT IV, 01.11.2019, 4

Haapsalu Linnavolikogu 03.06.2019.a määruse nr 45 „Haapsalu linna jäätmehoolduseeskiri“ muutmine

Vastu võetud 25.10.2019 nr 59

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 66 lõike 4, § 71 lõigete 1 ja 2, pakendiseaduse § 15 lõike 1 ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punktide 365 ja 366 alusel.

§ 1.   Muuta Haapsalu Linnavolikogu 03.06.2019.a määrust nr 45 „Haapsalu linna jäätmehoolduseeskiri“ alljärgnevalt:


1) paragrahv 5 lõiget 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) 30 liitrist jäätmekotti ei või jäätmemahutina kasutada korrusmajade elanikud“;

2)paragrahv 23 lõiget 15 muudetakse sõnastatakse järgmiselt:
„(15) Kui jäätmevaldaja ei ole jäätmevedajale võimaldanud juurdepääsu jäätmemahutile oma kinnistul või krundil, siis on jäätmevedajal õigus rakendada tasu tühisõidu eest. Tasu tühisõidu eest on 1,5-kordne vastava mahuti tühjendamise teenustasust. Jäätmemahutile juurdepääsu puudumise tõendamise kohustus on jäätmevedajal.“;

3) paragrahv 23 lõiget 18 muudetakse ja sõnatatakse järgmiselt:
„(18) Kui vanapaberi või biojäätmete mahutis on sobimatud jäätmed, on jäätmevedajal õigus rakendada 1,0-kordset teenustasu, mis vastab samas suurusjärgus oleva segaolmejäätme konteineri hinnale, kui ta tühjendab mahuti samal veoringil ära, kuid jätab sobimatud jäätmed mahutisse koos vastava teatega. Biojäätmete osas rakendub see õigus alates 1. jaanuarist 2020.“;

4) paragrahv 23 lõiget 19 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(19) Kui vanapaberi või biojäätmete mahutis on sobimatud jäätmed, siis on jäätmevedajal õigus tühjendada mahuti eraldi veoringil, rakendades 1,0-kordset teenustasu, mis vastab samas suurusjärgus oleva segaolmejäätme konteineri hinnale. Biojäätmete osas rakendub see õigus alates 1. jaanuarist 2020."

5) paragrahv 25 lõiget 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(5) Ühismahutina ei või kasutada 30 liitrist jäätmekotti.“.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Ülo Kalm
Volikogu aseesimees

/otsingu_soovitused.json