Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Haapsalu linna 2019. aasta koondeelarve

Väljaandja:Haapsalu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.11.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 01.11.2019, 13

Haapsalu linna 2019. aasta koondeelarve

Vastu võetud 22.02.2019 nr 36
RT IV, 26.02.2019, 74
jõustumine 01.03.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.06.2019RT IV, 05.07.2019, 108.07.2019
25.10.2019RT IV, 01.11.2019, 204.11.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1 ja 8, lg 3, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5, § 23 lg 2, Haapsalu linna põhimääruse § 55 ning Haapsalu Linnavolikogu 27.04.2012. a määruse nr 56 „Haapsalu linna finantsjuhtimise kord“ § 7 alusel.

§ 1.   Eelarve kinnitamine

  Kinnitada Haapsalu linna 2019. aasta eelarve vastavalt lisadele 1 ja 2.

§ 2.   Volitused linnavalitsusele kohustuste võtmiseks

  (1) 2019. aasta eelarveperioodiks sõlmida arvelduskrediidi või arvelduslaenu lepinguid maksimaalselt summas 320 000 eurot.

  (2) Väljastada garantiikirju jooksvaks aastaks kinnitatud tegevusalade eelarve piires maksimaalselt tähtajaga kuni 31.12.2019. a.

  (3) Korraldada hange ja sõlmida 2019. aastal laenuleping investeeringute finantseerimiseks maksimaalselt summas 3 100 000 eurot ja tähtajaga kuni 180 kuud.

§ 3.   Volitused linnavalitsusele eelarves muudatuste tegemiseks

  (1) Linnavalitsusel on õigus suunata kulusid ümber ainult eelarve tegevusala siseselt kontoklasside 15, 45, 50, 55, 60, 65 lõikes.

  (2) Lubada linnavalitsusel suunata kulusid ümber vastavalt avaliku sektori finantsarvestuse ja aruandluse juhendi kontoplaanis tehtavatele muudatustele.

  (3) Linna allasutustel kaupade ja teenuste müügi eelarve kavandatust suuremas mahus täitmisel suurendada vastavas mahus allasutuse kavandatud kulutusi.

  (4) Linna allasutustel kaupade ja teenuste müügi eelarve kavandatust väiksemas mahus täitmisel vähendada vastavas mahus allasutuse kavandatud kulutusi

§ 4.   Jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Lisa Haapsalu linna 2019. aasta koondeelarve lisa 1
[RT IV, 01.11.2019, 2 - jõust. 04.11.2019]

Lisa Haapsalu linna 2019. aasta koondeelarve lisa 2
[RT IV, 01.11.2019, 2 - jõust. 04.11.2019]

/otsingu_soovitused.json