Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Haapsalu linna arengukava 2018-2028

Haapsalu linna arengukava 2018-2028 - sisukord
  Väljaandja:Haapsalu Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2020
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2028
  Avaldamismärge:RT IV, 01.11.2019, 19

  Haapsalu linna arengukava 2018-2028

  Vastu võetud 26.10.2018 nr 26
  RT IV, 08.11.2018, 10
  jõustumine 11.11.2018

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  25.10.2019RT IV, 01.11.2019, 804.11.2019, osaliselt 01.01.2020

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7, § 37 lg 1, § 372 lg 3, lg 7, Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 141 lg 5 ja Haapsalu linna põhimääruse § 53 alusel.

  § 1.   Kinnitada Haapsalu linna arengukava 2018-2028 (lisatud).

  § 2.   [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Lisa Haapsalu linna arengukava 2018-2028
  [RT IV, 01.11.2019, 8 - jõust. 04.11.2019]

  Lisa Haapsalu linna arengukava tegevuskava 2019-2022
  [Kehtetu - RT IV, 01.11.2019, 8 - jõust. 01.01.2020]

  Lisa Haapsalu linna arengukava tegevuskava 2020-2023
  [RT IV, 01.11.2019, 8 - jõust. 04.11.2019]

  /otsingu_soovitused.json