ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate eluasemekulude piirmäärade kehtestamine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate eluasemekulude piirmäärade kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.11.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.11.2023, 18

Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate eluasemekulude piirmäärade kehtestamine

Vastu võetud 26.10.2023 nr 23

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõike 6 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude piirmäärad.

§ 2.   Eluasemekulude piirmäärad

  (1) Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude piirmäärad Saue vallas on järgnevad:
  1) üür- kuni 14 eurot m2 kohta kuus;
  2) eluaseme soetamiseks võetud laenu tagasimakse, mis sisaldab ka laenu intressi ja kohustuslikku eluasemekindlustuse makset – kuni 14 eurot m2 kohta kuus;
  3) korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu – kuni 4 eurot m2 kohta kuus;
  4) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse – kuni 3 eurot m2 kohta kuus;
  5) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus – kuni 20 eurot pereliikme kohta kuus;
  6) soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus – kuni 21 eurot pereliikme kohta kuus;
  7) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus – kaugkütte puhul kuni 8 eurot m2 kohta kuus ja kaugkütte puudumisel kuni 10 eurot m2 kohta kuus;
  8) elektrienergia tarbimisega seotud kulu – esimesel pereliikmel kuni 100 eurot kuus, teistel pereliikmetel kuni 25 eurot pereliikme kohta kuus;
  9) majapidamisgaasi maksumus – kuni 30 eurot pereliikme kohta kuus;
  10) maamaksukulu, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind – piirmääraks on Saue Vallavolikogu poolt kinnistule, millel asub toimetulekutoetuse taotleja eluase, mille kulude hüvitamist ta taotleb, kinnitatud maamaksumäär;
  11) hoonekindlustuse kulu – kuni 1 euro m² kohta kuus;
  12) olmejäätmete veo tasu – kuni 7 eurot pereliikme kohta kuus.

  (2) Juhul, kui küttele kuluvat elektrikulu ei ole kuludokumentidelt võimalik erisatada, rakendatakse küttega seotud elektrikuludele käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 8 toodud piirmäära.

  (3) Käelsoleva paragrahvi lõike 1 punktides 6 ja 7 toodud kulusid arvestatakse toimetulekutoetuse arvestamisel 1. oktoobrist kuni 31. maini. Juhul, kui lokaal- või kohtkütte puhul on ühes kuus soetatud rohkem kui ühe kuu kütusevaru, on sama kuludokumendi alusel võimalik kulude hüvitamist järjestikku taotleda kuni kuus kuud.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Saue Vallavolikogu 21.12.2017 määrus nr 29 "Riikliku toimetulekutoetuse määramisel eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine".

  (2) Määrus jõustub üldises korras.

  (3) Määrust rakendatakse alates 1. novembrist 2023.

Harry Pajundi
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json