Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Mustvee valla arengukava 2018-2030

Väljaandja:Mustvee Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2030
Avaldamismärge:RT IV, 01.11.2023, 35

Mustvee valla arengukava 2018-2030

Vastu võetud 26.09.2018 nr 26
RT IV, 05.10.2018, 5
jõustumine 08.10.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
13.10.2021RT IV, 21.10.2021, 1124.10.2021
28.09.2022RT IV, 05.10.2022, 608.10.2022
25.10.2023RT IV, 01.11.2023, 2101.01.2024

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, Mustvee Vallavolikogu 28.12.2017 määruse nr 10 „Mustvee valla põhimäärus“ § 35 lõike 4 punkti 3 ning § 37 lõike 9 alusel.

§ 1.   Arengukava kehtestamine

  Kehtestada Mustvee valla arengukava aastateks 2018 – 2030 (lisatud määrusele).

§ 2.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Lisa 1 Mustvee valla arengukava 2018-2030
[RT IV, 01.11.2023, 21 - jõust. 01.01.2024]

Lisa 2 Mustvee valla arengukava 2018-2030 tegevuskava
[RT IV, 01.11.2023, 21 - jõust. 01.01.2024]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json