Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Saaremaa valla 2023. aasta II lisaeelarve

Väljaandja:Saaremaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.11.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
Avaldamismärge:RT IV, 01.11.2023, 41

Saaremaa valla 2023. aasta II lisaeelarve

Vastu võetud 26.10.2023 nr 24

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 alusel.

Saaremaa valla 2023. aasta II lisaeelarve kogumaht on 3 415 633 eurot.
Lisaeelarve võetakse vastu vastavalt määruse lisadele 1 ja 2.

Jaanus Tamkivi
vallavolikogu esimees

Lisa 1 Saaremaa valla 2023. aasta II lisaeelarve koond

Lisa 2 Saaremaa valla 2023. aasta II lisaeelarve investeerimistegevuse kulud

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json