Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Avinurme valla eelarvestrateegia aastateks 2016-2019 kinnitamine

Avinurme valla eelarvestrateegia aastateks 2016-2019 kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Avinurme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.12.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:17.11.2018
Avaldamismärge:RT IV, 01.12.2015, 56

Avinurme valla eelarvestrateegia aastateks 2016-2019 kinnitamine

Vastu võetud 26.11.2015 nr 37

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 lg 2 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 alusel.

§ 1.   Kinnitada Avinurme valla eelarvestrateegia 2016-2019 vastavalt määruse lisale.

§ 2.   Määruse jõustumine.

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Anne Paas
volikogu esimees

Lisa Eelarvestrateegia 2016-2019

/otsingu_soovitused.json