Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Vaivara valla eelarvestrateegia 2017-2020

Vaivara valla eelarvestrateegia 2017-2020 - sisukord
  Väljaandja:Vaivara Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:04.12.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:23.11.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 01.12.2016, 7

  Vaivara valla eelarvestrateegia 2017-2020

  Vastu võetud 23.11.2016 nr 44

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7 ja § 371 lõike 2, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 ja Vaivara valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise korra § 3 ja § 8 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Vaivara valla eelarvestrateegia 2017-2020.

  § 2.   Tunnistada kehtetuks Vaivara Vallavolikogu 30.09.2015 määrus nr 32 „Vaivara valla eelarvestrateegia 2016-2019”.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist Riigi Teatajas.

  Heiki Luts
  volikogu esimees

  Lisa Eelarvestrateegia 2017-2020

  /otsingu_soovitused.json