Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Maamaksumäära kehtestamine 2017. aastaks

Maamaksumäära kehtestamine 2017. aastaks - sisukord
  Väljaandja:Vastse-Kuuste Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:04.12.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
  Avaldamismärge:RT IV, 01.12.2016, 12

  Maamaksumäära kehtestamine 2017. aastaks

  Vastu võetud 24.11.2016 nr 13

  Määrus kehtestatakse maamaksuseaduse § 5 lõike 1 alusel.

  § 1.  Kehtestada 2017. aastal maamaksumääraks 2,5% maa maksustamishinnast aastas, välja arvatud käesoleva määruse § 2 sätestatud juhul.

  § 2.  Kehtestada 2017. aastaks haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumääraks 2,0% maa maksustamishinnast aastas.

  § 3.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Inge Kalle
  Vallavolikogu esimees