SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Kihelkonna Valla Hooldekodu kohamaksu kinnitamine

Kihelkonna Valla Hooldekodu kohamaksu kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Kihelkonna Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 01.12.2016, 16

Kihelkonna Valla Hooldekodu kohamaksu kinnitamine

Vastu võetud 24.11.2016 nr 4

Määrus kehtestatakse Kihelkonna Vallavolikogu 20.06.2011 määruse nr 10 “Hooldekodu põhimäärus” § 11 lõike 2 alusel.

§ 1.  Kohamaksu kinnitamine

 (1) Kihelkonna Valla Hooldekodu kohamaks on 594 (viissada üheksakümmend neli) eurot kuus.

 (2) Hooldekodus hoolduslepingut ajutiselt peatada soovivale kliendile või tema seaduslikule esindajale hoolduskoha säilimise tasu 30% kohamaksu hinnast kalendrikuus.

§ 2.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Kihelkonna Vallavalitsuse 27.11.2014 määrus nr 3 „Kihelkonna Hooldekodu teenuste hinnakirja kinnitamine“.

 (2) Määrus jõustub 01. jaanuaril 2017. aastal.

Raimu Aardam
Vallavanem

Evelin Voksepp
Vallasekretär