Teksti suurus:

Anija Vallavolikogu 26.09.2013 määruse nr 93 „Kehra Sotsiaalkeskuse põhimäärus“ muutmine

Väljaandja:Anija Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.12.2016
Avaldamismärge:RT IV, 01.12.2016, 20

Anija Vallavolikogu 26.09.2013 määruse nr 93 „Kehra Sotsiaalkeskuse põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 17.11.2016 nr 99

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 ja § 35 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Anija Vallavolikogu 26.09.2013 määruses nr 93 „Kehra Sotsiaalkeskuse põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 1 lõiget 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(4) Sotsiaalkeskus tegutseb aadressil F. R. Kreutzwaldi tn 7, Kehra linn, Harjumaa ja sotsiaalmaja tegutseb aadressil Kose mnt 22, Kehra linn, Harjumaa.“
  2) paragrahvi 2 lõikest 2 jätta välja punktid 3 ja 4.
  3) paragrahvi 3 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Sotsiaalkeskuse tegevuse eesmärk on osutada Anija valla elanikele sotsiaalteenuseid ja vältimatut sotsiaalabi.“
  4) paragrahvi 3 lõikest 2 jätta välja punkt 8.
  5) paragrahvi 3 lõike 2 punkti 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„9) tegeleb sotsiaalvaldkonna projektitööga.“

§ 2.   Määruse rakendamine ja jõustumine

  (1) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2017.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale avaldamist Riigi Teatajas.

Jaanus Kalev
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json