Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Maamaksumäärade kehtestamine Jõgeva linnas

Maamaksumäärade kehtestamine Jõgeva linnas - sisukord
  Väljaandja:Jõgeva Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 01.12.2016, 26

  Maamaksumäärade kehtestamine Jõgeva linnas

  Vastu võetud 23.11.2016 nr 61
  jõustumine 01.01.2017

  Määrus kehtestatakse maamaksuseaduse § 5 lõigete 1 ja 2 ning § 11 lõike 4 alusel.

  § 1.  Jõgeva linnas kehtivad järgmised maamaksumäärad:
  1) maamaksumäär on 2,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas;
  2) põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva maatulundusmaa ja elamumaa sihtotstarbega haritava maa ning loodusliku rohumaa maamaksumäär on 2,0 protsenti maa maksustamishinnast aastas.

  § 2.  Tunnistada kehtetuks Jõgeva Linnavolikogu 22. detsembri 2005. a määrus nr 14 „Jõgeva linnas maamaksumäära kehtestamine“.

  § 3.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2017. a.

  Mihkel Kübar
  Linnavolikogu esimees