Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Maardu linna 2017. aasta eelarve vastuvõtmine

Maardu linna 2017. aasta eelarve vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
  Avaldamismärge:RT IV, 01.12.2016, 33

  Maardu linna 2017. aasta eelarve vastuvõtmine

  Vastu võetud 22.11.2016 nr 90

  Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 4, § 5, § 22 lg 3, § 23 lg 2, lg 4 ning lähtudes Maardu Linnavolikogu 09. oktoobri 1996 aasta määrusest nr 136 “Maardu linna eelarve koostamise eeskiri” ja Maardu Linnavalitsuse 18.10.2016.a protokollilisest otsusest nr 63

  § 1.   Võtta vastu Maardu linna 2017. aasta eelarve alljärgnevalt:

   
    1) põhitegevuse tulud kogumahus 12 583 320 eurot;
    2) investeerimistegevuse tulud 250 eurot;
    3) põhitegevuse kulud kogumahus 11 727 272 eurot;
    4) investeerimistegevuse kulud 626 298 eurot;
    5) finantseerimistegevuse kulud 230 000 eurot.

  § 2.   Määrus jõustub 01.01.2017.a.

  Elviira Piiskoppel
  Maardu Linnavolikogu esimees

  Lisa Maardu linna 2017.a eelarve

  Lisa Põhitegevuse tulud

  Lisa Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus

  Lisa Investeerimistegevus

  /otsingu_soovitused.json