Teksti suurus:

Kuressaare linna, Kihelkonna valla, Laimjala valla, Leisi valla, Lääne-Saare valla, Mustjala valla, Orissaare valla, Pihtla valla, Salme valla, Torgu valla ja Valjala valla ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamine

Väljaandja:Valjala Vallavolikogu
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.11.2016
Avaldamismärge:RT IV, 01.12.2016, 44

Kuressaare linna, Kihelkonna valla, Laimjala valla, Leisi valla, Lääne-Saare valla, Mustjala valla, Orissaare valla, Pihtla valla, Salme valla, Torgu valla ja Valjala valla ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamine

Vastu võetud 24.11.2016 nr 33

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 10 ja Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 91 lõike 6, Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 91 lõike 7

1. Kinnitada otsusele lisatud Kuressaare linna, Kihelkonna valla, Laimjala valla, Leisi valla, Lääne-Saare valla, Mustjala valla, Orissaare valla, Pihtla valla, Salme valla, Torgu valla ja Valjala valla ühinemisleping ja selle lisad.

2. Anda volitus vallavolikogu esimehele ja vallavanemale ühinemislepingu allkirjastamiseks.

3. Ühinemisleping avalikustatakse koos lisadega Valjala valla veebilehel.

4. Ühinemisleping lisadeta avaldatakse Riigi Teatajas.

5. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Liilia Eensaar
Vallavolikogu esimees

Lisa Ühinemisleping

Lisa Seletuskiri