Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Lääneranna valla maamaksumäärad

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Lääneranna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
Avaldamismärge:RT IV, 01.12.2017, 1

Lääneranna valla maamaksumäärad

Vastu võetud 23.11.2017 nr 6

Hanila Vallavolikogu 7.12.2016 otsuse nr 99 „Taotlus haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks“, Koonga Vallavolikogu 8.12.2016 otsuse nr 144 „Taotlus haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks“, Lihula Vallavolikogu 8.12.2016 otsuse nr 56 „Taotlus haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks“, Varbla Vallavolikogu 21.12.2016 otsuse nr 94 „Taotlus haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks“ ning Vabariigi Valitsuse 12.01.2017 määruse nr 10 „Hanila valla, Koonga valla, Lihula valla ja Varbla valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine“ (jõustus 18.01.2017) alusel tekkis Lääneranna Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval 24.10.2017 Lääneranna vald. ETHS § 92 lõike 2 kohaselt on Lääneranna vald Hanila, Koonga, Lihula ja Varbla valla kui lõppenud avalik-õiguslike juriidiliste isikute üldõigusjärglane. Kuni uue põhimääruse kehtestamiseni lähtutakse Lihula valla põhimäärusest (Hanila valla, Koonga valla, Lihula valla ja Varbla valla ühinemislepingu punkt 5.4). Määrus kehtestatakse maamaksuseaduse § 5 lõike 1 ning § 11 lõike 4 alusel.

§ 1.   Maamaksumäära kehtestamine

  (1) Kehtestada Lääneranna vallas maamaksumääraks 2,5% maa maksustamishinnast aastas, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõigetes 2 sätestatud juhul.

  (2) Kehtestada põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumääraks 2% maa maksustamishinnast.

§ 2.   Rakendussätted

  Tunnistada kehtetuks Lihula Vallavolikogu 08.06.2017. a määrus nr 7 „Lihula valla maamaksumäärad“, Varbla Vallavolikogu 28.01.2009. a määrus nr 1 „Maamaksumäära kehtestamine ning maksuvabastuse andmise korra ja ulatuse kinnitamine”, Koonga Vallavolikogu 27.06.2017. a määrus nr 11 „Maamaksumäära kehtestamine” ja Hanila Vallavolikogu 28.06.2017. a määrus nr 53 „Maamaksumäärade kehtestamine”.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2018. aasta 01. jaanuarist.

Arno Peksar
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json