ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Saarde valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2028 kinnitamine

Saarde valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2028 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Saarde Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:04.12.2017
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.02.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 01.12.2017, 13

  Saarde valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2028 kinnitamine

  Vastu võetud 22.11.2017 nr 13

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 37 lg 3 p 2 ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 4 lg 1 alusel.

  § 1.   Kinnitada "Saarde valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2028" vastavalt lisale.

  § 2.   Tunnistada kehtetuks Saarde Vallavolikogu 17.08.2016.a. määrus nr 8 "Saarde valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2027 kinnitamine".

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Väino Lill
  Vallavolikogu esimees

  Lisa Saarde valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2028

  Lisa 1 Vee erikasutusluba

  Lisa 2 Kilingi-Nõmme ja Saarde küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni skeem

  Lisa 3 Kalita küla ühisveevärgi skeem

  Lisa 4 Lodja küla ühisveevärgi skeem

  Lisa 5 Tali küla ühiskanalisatsiooni skeem

  Lisa 6 Tali küla ühisveevärgi skeem

  Lisa 7 Tihemetsa ühiskanalisatsiooni skeem

  Lisa 8 Tihemetsa ühisveevärgi skeem

  Lisa 9 Tõlla küla ühiskanalisatsiooni skeem

  Lisa 10 Tõlla küla ühisveevärgi skeem

  Lisa 11 Veelikse küla ühiskanalisatsiooni skeem

  Lisa 12 Veelikse küla ühisveevärgi skeem

  /otsingu_soovitused.json