Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Loksa linna 2018. aasta II lisaeelarve

Väljaandja:Loksa Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.12.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 01.12.2018, 16

Loksa linna 2018. aasta II lisaeelarve

Vastu võetud 29.11.2018 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lg 1, lg 3, Loksa Linnavolikogu 04.10.2012 määruse nr 11 „Loksa linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord“ § 7, Loksa Linnavolikogu 28.03.2018 määruse nr 3 „Loksa linna 2018. aasta eelarve“ ja Loksa Linnavolikogu 26.09.2018 määruse nr 6 „Loksa linna 2018.aasta I lisaeelarve“ alusel.

§ 1.   Loksa linna 2018. aasta II lisaeelarve

  Võtta vastu Loksa linna 2018. aasta II lisaeelarve vastavalt määruse lisale:
  1) põhitegevuse tulud kogumahus 79 891,70 eurot;
  2) põhitegevuse kulud kogumahus 101 198,18 eurot;
  3) investeerimistegevus summas 5,00 eurot;
  4) finantseerimistegevus summas -50,000,00 eurot;
  5) likviidsed varad suunatud eelarvesse -71 301,48 eurot.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Loksa Linnavalitsusel kinnitada alaeelarvete kulud majandusliku sisu järgi vastavalt klassifikaatorile.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Rein Heina
volikogu esimees

Lisa Loksa linna 2018.aasta II lisaeelarve

/otsingu_soovitused.json