Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Maardu linna 2018. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine

Maardu linna 2018. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:04.12.2018
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 01.12.2018, 20

  Maardu linna 2018. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine

  Vastu võetud 27.11.2018 nr 34

  Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 4, § 5, § 26 lg 1-3 ja 5 ning lähtudes Maardu Linnavolikogu 09. oktoobri 1996. aasta määrusest nr 136 “Maardu linna eelarve koostamise eeskiri”, Maardu Linnavolikogu 23. jaanuari 2018. a määrusest nr 13 ”Maardu linna 2018. aasta eelarve vastuvõtmine” ja Maardu Linnavalitsuse 16.10.2018. aasta protokollilisest otsusest nr 47 ning Maardu Linnavalitsuse 20.11.2018. aasta protokollilisest otsusest nr 55

  § 1.   Kinnitada Maardu linna 2018. aasta II lisaeelarve alljärgnevalt:


  Põhitegevuse tulud kogumahus 631 241 eurot;


  Investeerimistegevuse tulem -259 999 eurot;


  Põhitegevuse kulud kogumahus 371 242 eurot.

  § 2.   Määrust rakendatakse alates 01.11.2018. a.

  § 3.   Määrus jõustub 3. päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Ailar Lyra
  Maardu Linnavolikogu esimees

  Lisa Maardu linna 2018. a II lisaeelarve

  Lisa Maardu linna 2018. a II lisaeelarve põhitegevuse tulud

  Lisa Maardu linna 2018. a II lisaeelarve põhitegevuse kulud tegevusalade järgi

  Lisa Maardu linna 2018. a II lisaeelarve investeerimistegevus

  /otsingu_soovitused.json