Teksti suurus:

Kastre Vallavolikogu 24.04.2018 määruse nr 36 „Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord“ osaline muutmine

Väljaandja:Kastre Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 01.12.2020, 9

Kastre Vallavolikogu 24.04.2018 määruse nr 36 „Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord“ osaline muutmine

Vastu võetud 17.11.2020 nr 111

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 5, sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel.

§ 1.   Kastre Vallavolikogu 24.04.2018 määruses nr 36 "Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord" muudetakse § 20 lõiget 3 järgmiselt:


1) Muuta § 20 lõike 3 sõnastust ning asendada see sõnastusega: Käesoleva määruse § 14 lg 3 - § 16 korral kontrollib sotsiaalosakond taotluse vastavust kehtestatud tingimustele ning määrab toetuse kehtestatud piirmäärade ulatuses hiljemalt 10 tööpäeva jooksul. Taotluse mitterahuldamise otsustab vallavalitsus korraldusega.
2) Lisada § 20 lõige 3¹ sõnastusega: Käesoleva määruse § 13, § 14 lg 1, § 14 lg 2 ning § 17 nimetatud toetuse taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise või mitterahuldamise otsustab vallavalitsus korraldusega.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Mati Möller
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json