Teksti suurus:

Viru-Nigula Vallavolikogu 28.03.2018 määruse nr 16 „Lastevanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine Viru-Nigula valla lasteaedades“ muutmine

Väljaandja:Viru-Nigula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2023
Avaldamismärge:RT IV, 01.12.2022, 1

Viru-Nigula Vallavolikogu 28.03.2018 määruse nr 16 „Lastevanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine Viru-Nigula valla lasteaedades“ muutmine

Vastu võetud 24.11.2022 nr 13

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37, koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 4 ja haldusmenetluse seaduse § 64 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Muuta Viru-Nigula Vallavolikogu 28.03.2018 määrust nr 16 „Lastevanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine Viru-Nigula valla lasteaedades“ järgmiselt:
  1) paragrahvi 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „Määrus reguleerib Viru-Nigula valla lasteaia Kelluke Kunda majas, Viru-Nigula majas, Aseri majas muude kulude (majandamiskulude, personali töötasu, sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulude) vanemate poolt kaetava osa määra (edaspidi vanema osalustasu) kehtestamist.“;
  2) paragrahvi 2 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „(1) Vanema osalustasu suuruseks on 30 eurot kuus ühe lapse kohta.“;
  3) paragrahvi 3 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „(1) Vanema osalustasu tuleb vanemal või teda asendaval isikul maksta Viru-Nigula vallavalitsuse finantsosakonna poolt koostatud arve alusel jooksva kuu 25. kuupäevaks Viru-Nigula vallavalitsuse pangakontole.“;
  4) paragrahvi 3 lõiget 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „(3) Kui lasteasutuses käib ühest perest korraga kolm ja enam last, siis lapsevanema poolt esitatud avalduse alusel vabastatakse pere alates kolmandast lapsest vanema osalustasust tingimusel, et laste ja vähemalt ühe vanema elukoht rahvastikuregistrijärgselt on Viru-Nigula vald.“;
  5) täiendada paragrahvi 3 lõikega 5 järgmises sõnastuses: „(5) Viru-Nigula vallavalitsus võib lapsevanemad vabastada osalustasu maksmisest perioodiks, kui lapse lasteasutusse toomine on eriolukorra või muude sarnaste piirangute tõttu ajutiselt keelatud või soovituslikult piiratud. Vallavalitsusel on õigus märgitud vabastust rakendada tagasiulatuvalt alates piirangu kehtestamisest."

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2023.

Ainar Sepnik
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json