Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Keila linna 2022. aasta eelarve II lisaeelarve

Keila linna 2022. aasta eelarve II lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Keila Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:04.12.2022
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
  Avaldamismärge:RT IV, 01.12.2022, 14

  Keila linna 2022. aasta eelarve II lisaeelarve

  Vastu võetud 29.11.2022 nr 18

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõigete 1 kuni 6, Keila linna põhimääruse § 11 lõike 1 ja § 46 lõike 6, Keila Linnavalitsuse 11. oktoobri 2012 määruse nr 4 “Keila linna eelarve koostamise, täitmise ja tegemata jäänud väljaminekute kavandamise kord“ § 6, Keila Linnavolikogu 25. jaanuari 2022 määruse nr 1 „Keila linna 2022. aasta eelarve vastuvõtmine” alusel ja kooskõlas Keila Linnavolikogu 21. juuni 2021 määrusega nr 9 „Keila linna 2022. aasta eelarve I lisaeelarve“ ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust.

  § 1.   Võtta vastu Keila linna 2022. aasta eelarve II lisaeelarve kogumahus -666 247 (miinus kuussada kuuskümmend kuus tuhat kakssada nelikümmend seitse) eurot vastavalt määruse lisale.

  § 2.   Avaldada lisaeelarve seitsme päeva jooksul pärast vastuvõtmist Keila linna veebilehel.

  § 3.   Määrus jõustub üldises korras.

  Tanel Mõistus
  volikogu esimees

  Lisa Keila linna 2022. aasta eelarve II lisaeelarve

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json