HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Paide linna lasteaedade kulude katmiseks lapsevanemate poolt kaetava osa määr

Paide linna lasteaedade kulude katmiseks lapsevanemate poolt kaetava osa määr - sisukord
  Väljaandja:Paide Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2017
  Avaldamismärge:RT IV, 02.01.2015, 7

  Paide linna lasteaedade kulude katmiseks lapsevanemate poolt kaetava osa määr

  Vastu võetud 18.12.2014 nr 20

  Määrus kehtestatakse "Koolieelse lasteasutuse seaduse" § 27 lõigete 3 ja 4 alusel.

  § 1.  Alates 1. märtsist 2015 on Paide linna PAIde ja Sookure lasteaias lapsevanemate poolt koolieelse lasteasutuse seaduse §-s 27 lõige 4 sätestatud kulude katmiseks kaetava osa määr 7,5 % kalendrikuus Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud täistööajaga töötamise kuutasu alammäärast.

  § 2.  Lapsevanem osaleb lasteaia kulude katmises 11 kuud aastas.

  § 3.  Paide Linnavolikogu 09. septembri 2010 määrus nr 17 „Paide linna lasteaedades lapsevanemate poolt kaetav õppetasu määr“ tunnistatakse kehtetuks.

  § 4.  Määrus jõustub 1. märtsist 2015.

  Tarmo Alt
  Linnavolikogu esimees