HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Halliste Lasteaia „Pääsuke“ arengukava 2020–2023 kinnitamine

Halliste Lasteaia „Pääsuke“ arengukava 2020–2023 kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Mulgi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
Avaldamismärge:RT IV, 02.01.2020, 6

Halliste Lasteaia „Pääsuke“ arengukava 2020–2023 kinnitamine

Vastu võetud 17.12.2019 nr 109

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 9¹ lõike 3 alusel

§ 1.   Halliste Lasteaia „Pääsuke“ arengukava kinnitamine

  Kinnitada Halliste Lasteaia „Pääsuke“ arengukava aastateks 2020–2023 vastavalt lisale.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arvo Maling
Volikogu esimees

Lisa Halliste Lasteaia "Pääsuke" arengukava 2020–2023

/otsingu_soovitused.json