Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Muhu ja Ida-Saaremaa valdade ühine jäätmekava 2016-2020 vastuvõtmine

Muhu ja Ida-Saaremaa valdade ühine jäätmekava 2016-2020 vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Orissaare Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.02.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 02.02.2016, 1

Muhu ja Ida-Saaremaa valdade ühine jäätmekava 2016-2020 vastuvõtmine

Vastu võetud 21.01.2016 nr 38

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 364 ja jäätmeseaduse § 39, 42 ja 59 alusel.

§ 1.   Jäätmekava vastuvõtmine

  Võtta vastu Muhu ja Ida-Saaremaa ( Pöide, Laimjala, Leisi, Valjala ja Orissaare valla) ühine jäätmekava 2016 – 2020 vastavalt lisale.

§ 2.   Jäätmekava rakendamine

  Võtta arvesse Muhu ja Ida-Saaremaa ( Pöide, Laimjala, Leisi, Valjala ja Orissaare valla) ühist jäätmekava 2016 – 2020 Orissaare valla järgnevate aastate eelarvestrateegiate ja eelarvete koostamisel vastavalt Orissaare valla rahalistele võimalustele.

§ 3.   Määruse avaldamine ja jõustumine

  (1) Orissaare Vallavalitsusel avaldada paragrahvis 1 nimetatud jäätmekava Riigi Teatajas ja Orissaare valla veebilehel.

  (2) Jäätmekava jõustub, kui selle on vastu võtnud kõigi samasse jäätmeveo piirkonda kuuluvate kohaliku omavalitsuste volikogud.

Marili Niits
volikogu esimees

Lisa Jäätmekava 2016-2020

/otsingu_soovitused.json