HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Are Kooli arengukava aastateks 2016-2019

Are Kooli arengukava aastateks 2016-2019 - sisukord
  Väljaandja:Are Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:05.02.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 02.02.2016, 14

  Are Kooli arengukava aastateks 2016-2019

  Vastu võetud 22.01.2016 nr 1

  Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõike 1 ja lõike 2, koolieelse lasteasutuse seaduse § 91 lõike 3 ning Are Vallavolikogu 11.10.2013 määruse nr 22 „Are valla arengudokumentide menetlemise kord“ § 15 lõike 6 alusel.

  § 1.   Kinnitada Are Kooli arengukava aastateks 2016-2019 (lisatud).

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

  Leelo Lusik
  Volikogu esimees

  Lisa Are Kooli arengukava aastateks 2016-2019

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json