HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Kadrina Keskkooli arengukava 2016-2025 kinnitamine

Kadrina Keskkooli arengukava 2016-2025 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Kadrina Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:05.02.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2025
  Avaldamismärge:RT IV, 02.02.2016, 17

  Kadrina Keskkooli arengukava 2016-2025 kinnitamine

  Vastu võetud 27.01.2016 nr 50

  Aluseks võttes Kadrina Vallavolikogu 2015. aasta 25. veebruari määruse nr 30 ”Kadrina valla arengukava, valdkonnapõhiste arengukavade ja hallatavate asutuste arengukavade koostamise kord” paragrahvi 7 lõike 6 Kadrina Vallavolikogu m ä ä r a b:

  § 1.   Kinnitada Kadrina Keskkooli arengukava 2016 - 2025 vastavalt lisale.

  § 2.   Kadrina Vallavalitsusel avalikustada arengukava valla veebilehel ja Kadrina Keskkooli veebilehel seitsme tööpäeva jooksul arvates vastuvõtmisest.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Jaanus Reisner
  Vallavolikogu esimees

  Lisa Kadrina Keskkooli arengukava

  /otsingu_soovitused.json