Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Väike-Maarja valla 2016. aasta eelarve vastuvõtmine

Väike-Maarja valla 2016. aasta eelarve vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.02.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT IV, 02.02.2016, 25

Väike-Maarja valla 2016. aasta eelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 28.01.2016 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel.

§ 1.   Eelarve vastuvõtmine

  Võtta vastu Väike-Maarja valla 2016. aasta eelarve põhitegevuse tulud summas 5 664 976 eurot, põhitegevuse kulud summas 5 499 198 eurot, investeerimistegevus summas 701 980 eurot, finantseerimistegevus summas 387 500 eurot vastavalt lisadele 1 ja 2.

§ 2.   Määruse jõustumine

  (1) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2016.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ene Preem
volikogu esimees

Lisa 1 Väike-Maarja valla 2016 eelarve

Lisa 2 Väike-Maarja valla 2016 eelarve seletuskiri

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json