Teksti suurus:

Saue Vallavolikogu 21. detsembri 2017. a määruse nr 22 „Sotsiaaltoetuste ja toetuste piirmäärade ja ühekordselt makstavate toetuste suuruse kehtestamine“ muutmine

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.02.2018
Avaldamismärge:RT IV, 02.02.2018, 9

Saue Vallavolikogu 21. detsembri 2017. a määruse nr 22 „Sotsiaaltoetuste ja toetuste piirmäärade ja ühekordselt makstavate toetuste suuruse kehtestamine“ muutmine

Vastu võetud 25.01.2018 nr 4
rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuar 2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Saue Vallavolikogu 21. detsembri 2017. a määruses nr 22 „Sotsiaaltoetuste ja toetuste piirmäärade ja ühekordselt makstavate toetuste suuruse kehtestamine“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahv 1 punkt 6 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:
„ 6) tähtpäevatoetus 45 eurot aastas“;
  2) paragrahvile 1 lisatakse punktid 17 ja 18 järgmises sõnastuses:
„17) lapse ühekordne vajaduspõhine sotsiaaltoetus kuni 130 eurot aastas;
  3) vältimatu sotsiaalabitoetus kuni 300 eurot aastas.“.

§ 2.   Määruse rakendamine

  (1) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2018.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Harry Pajundi
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json