SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaaltoetuste ja toetuste piirmäärade ja ühekordselt makstavate toetuste suuruse kehtestamine

Sotsiaaltoetuste ja toetuste piirmäärade ja ühekordselt makstavate toetuste suuruse kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.03.2018
Avaldamismärge:RT IV, 02.02.2018, 51

Sotsiaaltoetuste ja toetuste piirmäärade ja ühekordselt makstavate toetuste suuruse kehtestamine

Vastu võetud 21.12.2017 nr 22
RT IV, 27.12.2017, 3
jõustumine 01.01.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.01.2018RT IV, 02.02.2018, 905.02.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2 alusel.

§ 1.   Toetuste määrad

  Saue valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste ja toetuste piirmäärad ja muude toetuste suurused on järgmised:
  1) sünnitoetuse täismäär 320 eurot;
  2) matusetoetus 250 eurot;
  3) esmakordselt koolimineva lapse toetus 160 eurot;
  4) hoolduspere toetus 240 eurot kuus;
  5) koduse lapse toetus 130 eurot kuus, v.a juulikuu;
  6) tähtpäevatoetus 45 eurot aastas;
[RT IV, 02.02.2018, 9 - jõust. 05.02.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2018]
  7) terviseabi toetus kuni 310 eurot aastas;
  8) laste ravimitoetus kuni 180 eurot aastas;
  9) raske ja sügava puudega isiku ravimitoetus kuni 130 eurot aastas;
  10) viipekeele tõlketeenuse toetus kuni 500 eurot aastas;
  11) puudega isiku transporditoetus kuni 100 eurot aastas;
  12) koolitranspordi toetus puudega lapsele, kui vahemaa koolist koju on alla 10 km, 64 eurot kuus, v.a juulikuu;
  13) koolitranspordi toetus puudega lapsele, kui vahemaa koolist koju on üle 10 km, 120 eurot kuus, v.a juulikuu;
  14) eestkostetava toetus 250 eurot aastas;
  15) hoolekandeasutuse teenuse toetus kuni 500 eurot kuus;
  16) kooli- ja lasteaiatoidu toetus puudega lapsele kuni 100 eurot kuus.
  17) lapse ühekordne vajaduspõhine sotsiaaltoetus kuni 130 eurot aastas;
[RT IV, 02.02.2018, 9 - jõust. 05.02.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2018]
  18) vältimatu sotsiaalabitoetus kuni 300 eurot aastas.
[RT IV, 02.02.2018, 9 - jõust. 05.02.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2018]

§ 2.   Määruse rakendamine

  (1) Kinnitada Saue linnas 2017. aastal sündinud laste sünnitoetuse teise osa suuruseks 160 eurot. Sünnitoetuse teine osa makstakse lapsevanematele lapse üheaastaseks saamisel hiljemalt sünnipäevakuu viimaseks tööpäevaks.

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018.

/otsingu_soovitused.json