Teksti suurus:

Saue valla teehoiukava 2018-2021 kinnitamine

Saue valla teehoiukava 2018-2021 kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
Avaldamismärge:RT IV, 02.02.2018, 54

Saue valla teehoiukava 2018-2021 kinnitamine

Vastu võetud 25.01.2018 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 7 ja § 371 lõike 1 alusel.

§ 1.  Teehoiukava kinnitamine

  Kinnitada Saue valla teehoiukava 2018-2021 vastavalt lisale.

§ 2.  Määruse rakendamine

 (1) Tunnistada kehtetuks Saue vallavolikogu 28.01.2016. a määrus nr 6 „Saue valla teehoiukava 2016–2019 kinnitamine“.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Harry Pajundi
vallavolikogu esimees

Lisa Saue valla teehoiukava 2018-2021

/otsingu_soovitused.json