Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Maamaksumäära kehtestamine 2018. aastaks

Väljaandja:Kuusalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 02.02.2018, 76

Maamaksumäära kehtestamine 2018. aastaks

Vastu võetud 31.01.2018 nr 1

Määrus kehtestatakse maamaksuseaduse § 3, § 5 lõigete 1 ja 2 ning § 11 ning kohaliku omavalitsuse korraldamise seaduse § 22 lg 1 punkt 37 alusel.

§ 1.   Maamaksumäärad

  Kehtestada Kuusalu valla haldusterritooriumil maamaksumäärad 2018. aastaks:
  1) hinnatsoonides H0352001, H0352002, H0352006, H0352008, H0352009 ja H0352011 kõikide sihtotstarvete (v. a elamumaa) ja kõlvikute (v.a maatulundusmaa haritava maa ja loodusliku rohumaa) osas 2,0% ning maatulundusmaa haritaval maal ja looduslikul rohumaal 1,1% maa maksustamishinnast aastas;
  2) hinnatsoonides H0423015-H0423017 kõikide sihtotstarvete (v. a elamumaa) ja kõlvikute (v.a maatulundusmaa haritava maa ja loodusliku rohumaa) osas 2,3% ning maatulundusmaa haritaval maal ja looduslikul rohumaal 1,4% maa maksustamishinnast aastas;
  3) hinnatsoonides H0352003-H0352005 ja H0423001-H0423014 kõikide sihtotstarvete ja kõlvikute (v.a maatulundusmaa haritava maa ja loodusliku rohumaa) osas 1,2% ning maatulundusmaa haritaval maal ja looduslikul rohumaal 1,0% maa maksustamishinnast aastas;
  4) hinnatsoonides H0352007, H0352010 kõikide sihtotstarvete (v.a elamumaa) ja kõlvikute (v.a maatulundusmaa haritava maa ja loodusliku rohumaa) osas 2,5% ja maatulundusmaa haritava maa ja loodusliku rohumaa osas 2,0% maa maksustamishinnast aastas;
  5) kõikides hinnatsoonides (v.a H0352003-H0352005 ja H0423001-H0423014) elamumaa sihtotstarbe osas 2,5%.

§ 2.   Määruse avaldamine

  Avaldada määrus Riigi Teatajas, ajalehes Sõnumitooja, valla koduleheküljel.

§ 3.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2018. a.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kalmer Märtson
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json