Teksti suurus:

Paide Linnavolikogu 21.12.2017 määruse nr 37 "Kolme- ja enamalapseliste perede laste huvihariduse toetamise kord" muutmine

Väljaandja:Paide Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.02.2019
Avaldamismärge:RT IV, 02.02.2019, 2

Paide Linnavolikogu 21.12.2017 määruse nr 37 "Kolme- ja enamalapseliste perede laste huvihariduse toetamise kord" muutmine

Vastu võetud 24.01.2019 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Muuta Paide Linnavolikogu 21.12.2017 määruse nr 37 "Kolme- ja enamalapseliste perede huvihariduse toetamise kord" § 3 lõiget 1 ja sõnastada see järgmiselt:
"(1) Paide linn toetab kolmelapselise pere ühe lapse, neljalapselise pere kahe lapse, viielapselise pere kolme lapse ja järgnevalt samal põhimõttel huvihariduse õppemaksu tasumist, kui on täidetud järgmised tingimused:
1) peres kasvab kolm või enam kuni 19-aastast last;
2) huvikoolis huviharidust omandava lapse ja tema vähemalt ühe vanema või muu seadusliku esindaja Eesti rahvastikuregistri järgne elukoht on Paide linn;
3) huvikoolis huviharidust omandav laps õpib Paide linna haldusterritooriumil asuvas üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses.".

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aivar Tubli
Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json