Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Otepää valla arenguvisioon kuni 2040 ja Otepää valla arengukava 2019 - 2028

Väljaandja:Otepää Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.02.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
Avaldamismärge:RT IV, 02.02.2019, 21

Otepää valla arenguvisioon kuni 2040 ja Otepää valla arengukava 2019 - 2028

Vastu võetud 24.01.2019 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 ja § 372 lõike 7 alusel.

§ 1.   Otepää valla arenguvisioon kuni 2040 ja Otepää valla arengukava 2019 - 2028 kinnitamine

  Otepää valla arenguvisioon kuni 2040 ja Otepää valla arengukava 2019 - 2028 kinnitatakse vastavalt lisale.

§ 2.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse:
  1) Otepää Vallavolikogu 17. septembri 2015. a määrus nr 9 „Otepää valla arengukava aastateks 2015 - 2023“;
  2) Puka Vallavolikogu 29. juuni 2016. a määrus nr 12 „Puka valla arengukava 2016 - 2024 kinnitamine“;
  3) Sangaste Vallavolikogu 2. juuni 2016. a määrus nr 5 „Sangaste valla arengukava 2016 - 2021“.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jaanus Barkala
Volikogu esimees

Lisa Otepää valla arenguvisioon kuni 2040 ja arengukava 2019-2028

Lisa Otepää valla profiil

Lisa Otepää valla elanikkonna küsitlus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json