Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Otepää valla arenguvisioon kuni 2040 ja Otepää valla arengukava 2019 - 2028

Väljaandja:Otepää Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2040
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2022, 59

Otepää valla arenguvisioon kuni 2040 ja Otepää valla arengukava 2019 - 2028

Vastu võetud 24.01.2019 nr 2
RT IV, 02.02.2019, 21
jõustumine 05.02.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.12.2022RT IV, 29.12.2022, 4101.01.2023

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 ja § 372 lõike 7 alusel.

§ 1.   Otepää valla arenguvisioon kuni 2040 ja Otepää valla arengukava 2019 - 2028 kinnitamine

  Otepää valla arenguvisioon kuni 2040 ja Otepää valla arengukava 2019 - 2028 kinnitatakse vastavalt lisale.

§ 2.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Lisa Otepää valla arenguvisioon kuni 2040 ja arengukava 2019-2028

Lisa Otepää valla profiil

Lisa Otepää valla elanikkonna küsitlus

Lisa Otepää valla arengukava tegevuskava aastateks 2023 – 2026
[RT IV, 29.12.2022, 41 - jõust. 01.01.2023]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json