Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Maardu linna 2019. aasta eelarve vastuvõtmine

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Maardu linna 2019. aasta eelarve vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:05.02.2019
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 02.02.2019, 46

  Maardu linna 2019. aasta eelarve vastuvõtmine

  Vastu võetud 29.01.2019 nr 40

  Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 4, § 5, § 23 lg 2, lg 4 ning lähtudes Maardu Linnavolikogu 23. oktoobri 2018 määrusest nr 28 “Maardu linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord”

  § 1.  Kinnitada Maardu linna 2019. aasta eelarve alljärgnevalt:
  põhitegevuse tulud kogumahus 15 184 156 eurot;
  investeerimistegevuse tulem 1 549 119 eurot;
  põhitegevuse kulud kogumahus 14 166 900 eurot.

  § 2.  Määrust rakendatakse alates 01.01.2019. a

  § 3.  Määrus jõustub 3. päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Ailar Lyra
  Maardu Linnavolikogu esimees

  Lisa Maardu linna 2019. a eelarve

  Lisa Maardu linna 2019. a eelarve põhitegevuse tulud

  Lisa Maardu linna 2019. a eelarve põhitegevuse kulud tegevusalade järgi

  Lisa Maardu linna 2019. a eelarve investeerimistegevus