Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Viljandi valla 2019. aasta eelarve vastuvõtmine

Viljandi valla 2019. aasta eelarve vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Viljandi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.02.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 02.02.2019, 48

Viljandi valla 2019. aasta eelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 30.01.2019 nr 61
, rakendatakse alates 01.01.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 ning Viljandi Vallavolikogu 28.01.2015 määruse 63 „Viljandi valla finantsjuhtimise kord“ § 7 lõike 15 alusel.

§ 1.  Eelarve vastuvõtmine

  Võtta vastu Viljandi valla 2019. aasta eelarve kogumahuga 27 851 040 (kakskümmend seitse miljonit kaheksasada viiskümmend üks tuhat nelikümmend) eurot vastavalt lisale.

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist ja rakendatakse alates 1. jaanuarist 2019.

Kaupo Kase
vallavolikogu esimees

Lisa Viljandi valla 2019. aasta eelarve