Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Kadrina valla 2019. aasta eelarve vastuvõtmine

Kadrina valla 2019. aasta eelarve vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Kadrina Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:05.02.2019
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 02.02.2019, 55

  Kadrina valla 2019. aasta eelarve vastuvõtmine

  Vastu võetud 30.01.2019 nr 19

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Kadrina valla 2019. aasta eelarve vastavalt lisadele1 ja 2.

  § 2.   Kinnitada põhitegevuse tulud kogumahus 6 874 289 eurot.

  § 3.   Kinnitada põhitegevuse kulud kogumahus 6 559 501 eurot.

  § 4.   Kinnitada investeerimistegevus summas 890 851 eurot.

  § 5.   Kinnitada finantseerimistegevus summas 162 750 eurot.

  § 6.   Kinnitada likviidsete varade muutus (vähenemine) 738 813 eurot.

  § 7.   Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2019.

  § 8.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Madis Viise
  Vallavolikogu esimees

  Lisa 1 ja 2 Kadrina valla 2019. aasta eelarve

  /otsingu_soovitused.json