Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Tallinna linna asutuste kõrgharidusega kultuuritöötajate töötasu alammäärad

Tallinna linna asutuste kõrgharidusega kultuuritöötajate töötasu alammäärad - sisukord
Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.02.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.02.2019, 57

Tallinna linna asutuste kõrgharidusega kultuuritöötajate töötasu alammäärad

Vastu võetud 31.01.2019 nr 10

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja § 30 lg 1 p 3 ning Tallinna Linnavolikogu 13. detsembri 2018 määruse nr 18 „Tallinna linna 2019. aasta eelarve“ § 2 lg 1 p 17 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Määrusega kehtestatakse Tallinna linna asutuste kõrgharidusega kultuuritöötajate töötasu alammäärad.

 (2) Kõrgharidusega kultuuritöötaja käesoleva määruse mõistes on erialase kõrgharidusega töötaja, kes töötab sellist haridust nõudval töökohal täistööajaga.

 (3) Teiste Tallinna linna asutuste kultuuritöötajate ja kultuuriasutuste töötajate töötasu määrad kinnitab asutuse juhi ettepanekul ametiasutuse juht.

§ 2.  Kõrgharidusega kultuuritöötajate töötasu alammäär

 (1) Etendusasutuste loominguliste töötajate töötasu alammäär on 1300 eurot kuus.

 (2) Teaduslikke eesmärke täitvate ja pedagoogilist tööd tegevate muuseumi töötajate töötasu alammäär on 1300 eurot kuus.

 (3) Raamatukoguhoidjate töötasu alammäär on 1300 eurot kuus.

§ 3.  Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2019.

Taavi Aas
Linnapea

Priit Lello
Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes