Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Kadrina valla 2021. aasta eelarve vastuvõtmine

Kadrina valla 2021. aasta eelarve vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Kadrina Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:05.02.2021
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
  Avaldamismärge:RT IV, 02.02.2021, 4

  Kadrina valla 2021. aasta eelarve vastuvõtmine

  Vastu võetud 27.01.2021 nr 54

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 ja alusel ning lähtudes Kadrina Vallavolikogu 2019. aasta 30. jaanuari määrusega nr 21 Kadrina valla finantsjuhtimise korra § 11 võttes arvesse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 59 lõikes 15 sätestatut.

  § 1.   Võtta vastu Kadrina valla 2021. aasta eelarve vastavalt lisadele1 ja 2.

  § 2.   Kinnitada põhitegevuse tulud kogumahus 7 300 180 eurot.

  § 3.   Kinnitada põhitegevuse kulud kogumahus 7 045 600 eurot.

  § 4.   Kinnitada investeerimistegevus summas -1 748 700 eurot.

  § 5.   Kinnitada finantseerimistegevus summas 13 816 eurot.

  § 6.   Kinnitada likviidsete varade muutus (vähenemine) 1 480 304 eurot.

  § 7.   Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2021.

  § 8.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Madis Viise
  Vallavolikogu esimees

  Lisa 1 

  Lisa 2 

  /otsingu_soovitused.json