Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Saaremaa valla 2021. aasta eelarve

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Saaremaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.02.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
Avaldamismärge:RT IV, 02.02.2021, 6

Saaremaa valla 2021. aasta eelarve

Vastu võetud 29.01.2021 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel.

§ 1.   Saaremaa valla 2021. aasta eelarve

  Saaremaa valla 2021. aasta eelarve kogumaht on 61 351 735 eurot vastavalt käesoleva määruse lisadele 1 - 2.

§ 2.   Kohustuste võtmine

  (1) Lubada Saaremaa Vallavalitsusel rahavoogude juhtimise eesmärgil võtta lühiajalist laenu kuni 1 500 000 eurot. Lühiajaline laen peab olema tagasi makstud eelarveaasta lõpuks.

  (2) Lubada Saaremaa Vallavalitsusel võtta investeerimislaenu kuni 5 500 000 eurot.

§ 3.   Eelarve liigendamine

  (1) Saaremaa Vallavalitsus kinnitab alaeelarvetega struktuuriüksuste ja hallatavate asutuste tulude ja kulude detailsema liigenduse tegevusalade, tululiikide ja kuluobjektide järgi.

  (2) Saaremaa Vallavalitsus võib eelarveaasta jooksul eelarve liigendust muuta oma korraldusega.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2021.

Tiiu Aro
vallavolikogu esimees

Lisa Saaremaa valla 2021. aasta koondeelarve

Lisa Saaremaa valla 2021. aasta investeeringud

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json