Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Alutaguse valla 2021. aasta eelarve

Väljaandja:Alutaguse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
Avaldamismärge:RT IV, 02.02.2021, 8

Alutaguse valla 2021. aasta eelarve

Vastu võetud 28.01.2021 nr 148

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõigete 2 ja 4 alusel.

§ 1.   Eelarve vastuvõtmine

  (1) Alutaguse valla 2021. aasta eelarve võetakse vastu vastavalt määruse lisale 1.

  (2) Eelarvele on lisatud seletuskiri, mis on eelarve lahutamatu lisa 2.

§ 2.   Volituste andmine vallavalitsusele

  Alutaguse Vallavalitsusel:
  1) kinnitada alaeelarvetega hallatavate asutuste ja struktuuriüksuste tulude ja kulude detailsem jaotus tegevusalade, kontogruppide ja vastutajate lõikes;
  2) teha sihtotstarbeliste toetustega seotud kulutusi peale lepingute sõlmimist olenemata sellest, kas kulutuste tegemiseks ettenähtud vahendid on eelarves kajastatud või mitte ja olenemata sellest, kas kulutuste tegemiseks ettenähtud vahendid on laekunud või mitte.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2021. aasta 1. jaanuaril.

Raivo Raap
Volikogu esimees

Lisa 1 Alutaguse valla 2021. aasta eelarve

Lisa 2 Seletuskiri eelarve juurde

/otsingu_soovitused.json