Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Põlva valla 2022. aasta eelarve

Väljaandja:Põlva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.02.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
Avaldamismärge:RT IV, 02.02.2022, 16

Põlva valla 2022. aasta eelarve

Vastu võetud 28.01.2022 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel.

§ 1.   Eelarve vastuvõtmine

  Võtta vastu Põlva valla 2022. aasta eelarve kogumahus 35 842 000 eurot vastavalt lisadele 1–3.

§ 2.   Kohustuste võtmise lubamine

  Vallavalitsusel lubatakse võtta laenu investeeringute katteks kuni 8 399 000 eurot.

§ 3.   Määruse jõustumine

  (1) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2022.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Georg Pelisaar
vallavolikogu esimees

Lisa 1 Põlva valla 2022. a koondeelarve

Lisa 2 Põlva valla 2022. a eelarve hallatavate asutuste lõikes

Lisa 3 Põlva valla 2022 investeeringud

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json