Teksti suurus:

Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine

Väljaandja:Lüganuse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.02.2023
Avaldamismärge:RT IV, 02.02.2023, 9

Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine

Vastu võetud 26.01.2023 nr 34

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36 ja avaliku teenistuse seaduse § 63 lõike 2 alusel.

§ 1.   Lüganuse Vallavolikogu 18.12.2017 määruses nr 3 „Lüganuse Vallavalitsuse palgajuhend“ tehakse järgmised muudatused:

 
  1) määruse § 5 lõiget 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(4) Igale palgagrupile vastab põhipalga vahemik, mis määrab vastavasse palgagruppi kuuluvate teenistuskohtade kuu põhipalga miinimum- ja maksimummäära. Põhipalga vahemikud on järgmised:
1) teenistujate I palgagrupp – 1800 - 2400 eurot;
2) teenistujate II palgagrupp – 1600 - 2300 eurot;
3) teenistujate III palgagrupp – 1100 - 2000 eurot;
4) teenistujate IV palgagrupp – Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud alammäär - 1250 eurot".

§ 2.   Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2023. a.

§ 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arno Strauch
vallavolikogu aseesimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json